• 4 juli 2019

Vrijwilligers gezocht

Op dit moment komen er veel randzaken op de schouders te liggen van ons kleine bestuur. Doordat er veel kleine werkzaamheden moeten gebeuren worden deze nu half opgepakt en dit is niet bevorderlijk voor de leden, docenten en overige vrijwilligers.

Om die reden zijn wij haastig op zoek naar een aantal leden, ouders van leden of ex-leden die wat kleine behapbare taken op zich willen nemen zodat het bestuur zich bezig kan houden met het besturen van de club.

Taken waar wij nog vrijwilligers voor zoeken:

Aansturing grote clubactie: (1x per jaar)
Voorheen deed Tessa dit altijd voor NTO Inmiddels is Tessa gestopt en heeft het bestuur dit op zich genomen. Helaas ligt hier geen focus op voor het bestuur waardoor het ook niet écht word opgepakt. We zoeken 2 personen die de grote clubactie willen draaien: 1x per jaar zorgen voor berichtjes op de website (Worden door de PR commissie geplaatst) wellicht een zaterdag kick-off dag organiseren waar alle kinderen tegelijk vanuit de NTO zaal Maasland in trekken voor het verkopen van loten. & het werven van superloten bij bedrijven.

Organisatie Onderlinge wedstrijden (1x per jaar)
Afgelopen jaar heeft het bestuur zonder enige turnkennis de onderlinge wedstrijden georganiseerd. Dat betekend dus dat het mogelijk is om zonder echte inhoudelijke kennis dit wel aan te sturen. Hiervoor is het prettig om met 3 personen te zijn:
– iemand die de inschrijvingen doet
– iemand die de juryleden regelt
– Iemand die randzaken oppakt (Medailles, aansturing & Catering)

Aansturing zaalbeheer (Jaar rond maar weinig werk)
1x per jaar word het rooster gemaakt. Dit zal in samenwerking gebeuren met de technische leiding (Gino). Verder is hier weinig werk aan. Alleen het indelen van de extra trainingen in vakanties dat er geen dubbele reserveringen zijn.

– Overzicht lesrooster
– Overzicht Externe huur
– Contact persoon externe huur

Aansturing Rabobank Clubactie (1x per jaar)
Elk jaar is er vanuit de Rabobank een clubactie. Hier kunnen alle klanten van de Rabo hun stem uitbrengen op hun favoriete club. welke stem is geld waard. Hiervoor moeten alleen berichtjes geschreven worden die op de juiste tijden gecommuniceerd moeten worden

Aansturing externe evenementen (Jaar rond weinig werk)
We hebben een activiteiten commissie die zich bezig houd met de sinterklaasviering, kerst activiteit, etc. echter zijn er in de omgeving ook leuke evenementen waar we als vereniging aan mee kunnen doen. Helaas word dit niet opgemerkt, of door gecommuniceerd aan de docenten waardoor leden leuke activiteiten mislopen. We zoeken iemand die hierin overzicht houd. 1x per maand op de KNGU site kijkt, rondkijkt in de omgeving of er leuke evenementen zijn en dit doorgeeft aan de desbetreffende docenten en PR commissie.

Het zijn geen grote taken maar wel taken die uitgevoerd moeten worden om onze club als een vereniging te laten blijven draaien. Een vereniging draait op vrijwilligers en op dit moment is dit echt een groot probleem als we naar de toekomst kijken.

Wil je één van deze taken doen? Of op de short lijst voor overige zaken:
(Schoonmaak acties, Catering op onderlinge wedstrijden etc)

Laat dit dan weten aan:
secretariaat@ntomaasland.nl