• 12 september 2021

VACATURE VOORZITTER

Functieomschrijving:

 • Vormt samen met secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.
 • Het bezoeken van door het bestuur uitgeschreven vergaderingen volgens een van tevoren vastgesteld vergaderschema.
 • Is woordvoerder bij elke officiële vertegenwoordiging van de vereniging, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 • Leidt alle bestuurs- en algemene vergaderingen.
 • Draagt samen met het (dagelijks) bestuur zorg voor de uitvoering van alle genomen besluiten in een vergadering. Bewaakt voortgang acties en actielijst.
 • Is medeondertekenaar van beschikkingen over banksaldi, zoals bepaald in de statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Zorgt voor naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen, bepalingen en besluiten.
 • Aandacht voor persoonlijk functioneren van mensen. Motiveren van leden en vrijwilligers; people management.
 • Vertegenwoordigt NTO naar binnen en naar buiten en coördineert en onderhoud contacten met o.a. gemeente en raadsleden, sponsoren, andere (gelijksoortige) sportverenigingen.
 • Onderhoud indien nodig contacten met de vertrouwenspersoon.

Tijdsbesteding: +/- 3 uur per week.

Functie-eisen:

 • Je hebt een affiniteit met sport en het stimuleren daarvan.
 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je hebt een zelfstandige en proactieve (werk)houding.
 • Je hebt de capaciteiten om een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Je hebt wellicht ervaring in een bestuurlijke functie (geen pré).
 • Je bent het een aanspreekpunt voor vragen, telefoontjes en mailtjes van leden, ouders, trainers en commissieleden in geval er geen ander duidelijk aanspreekpunt is. Je geleidt vragen door, beantwoordt ze, brengt mensen in verbinding met elkaar of zorgt dat problemen opgelost worden.
 • Je hebt een oog voor wat nodig is, kent de weg, bent graag bereid dingen even een zetje te geven.
 • Je bent enthousiast, optimistisch en gezellig aanwezig, je bent nieuwsgierig, spreekt mensen aan en je levert een bijdrage aan het enthousiasmeren van leden en ouders van leden om een bijdrage te leveren aan de club.

Ben je geïnteresseerd in deze functie (of heb je nog meer vragen hierover), neem dan contact op via voorzitter@ntomaasland.nl