• 6 september 2021

VACATURE: PENNINGMEESTER

Het bestuur van Omnivereniging “Nu Tweezaam Opgezet” (NTO), gevestigd te Maasland is op zoek naar een:

PENNINGMEESTER

Functieomschrijving:

 • Vormt samen met voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.
 • Het bezoeken van door het bestuur uitgeschreven vergaderingen volgens een van tevoren vastgesteld vergaderschema.
 • Door middel van een boekhouding het bijhouden van de financiële administratie.
 • Het opstellen van de jaarrekening ten behoeve van de Algemene Vergadering met de daarbij behorende toelichtingen.
 • Het opstellen van een begroting ten behoeve van de Algemene Vergadering.
 • Het tijdig door de kascontrolecommissie laten controleren van de boeken ten behoeve van de rapportage aan de Algemene Vergadering.
 • Het tijdig aanvragen van subsidie bij de gemeente. Binnen twee maanden na aanvang van het seizoen.
 • Verzoeken richten aan (stille) sponsors om hun bijdrage te voldoen.
 • Het volgens afspraak uitbetalen van de onkostenvergoedingen van het technisch kader.
 • Het betalen van (extra) zaalhuur, het betalen van representatiekosten (zoals attenties bij ziekte/huwelijk/feestdagen) en andere overige voorkomende kosten.
 • Overleg met de ledenadministratie, onder andere controle hoe de betalingen verlopen (eventuele achterstand).
 • Bondsbijdrage voldoen aan de KNGU.
 • Doet eenmaal per jaar aangifte van uitbetalingen aan derden in verband met de belastingopgaaf van vrijwilligers middels een IB-47 formulier.

Tijdsbesteding: +/- 3 uur per week.

Functie-eisen:

 • Je beschikt over goede financiële en communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt een affiniteit met sport en het stimuleren daarvan.
 • Je hebt een zelfstandige en proactieve (werk)houding.
 • Je hebt de capaciteiten om een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Je hebt wellicht ervaring in een bestuurlijke functie (geen pré).
 • Je hebt een oog voor wat nodig is, kent de weg, bent graag bereid dingen even een zetje te geven.
 • Je bent enthousiast en optimistisch, en je levert een bijdrage aan het enthousiasmeren van leden en ouders van leden om een bijdrage te leveren aan de club.

Ben je geïnteresseerd in deze functie (of heb je nog meer vragen hierover), neem dan contact op via voorzitter@ntomaasland.nl of secretariaat@ntomaasland.nl