• 6 april 2020

Update uit het bestuur

Bestuursmededeling aan leden, docenten en assistenten van NTO Maasland.

Mogelijk heb je al eerder verwacht dat het bestuur van NTO Maasland iedereen zou informeren over hoe we nu verder gaan nadat door overheidsmaatregelen alle activiteiten op sportgebied zijn verboden. De reden is simpel: hoe graag we het ook anders zien, we kunnen niets aan de situatie veranderen en moeten, samen met jullie allemaal, zorgen dat we in eerste instantie gezond blijven en voorts wachten tot de bedreiging over is. Bijdragen aan de inmiddels gezaaide paniek is niet onze keuze.

Het bestuur zit niet stil, ondanks dat vergaderen in fysieke vorm niet meer mogelijk is. Als nagenoeg heel Nederland plat op de rug ligt en alle sportverenigingen en sportruimtes op slot zijn, valt er weinig te besturen.

Onze KNGU kondigde als één van de eerste overkoepelende sportorganisaties een totale lock-down aan van alle wedstrijden, cursussen etc. Daarna werd het stil. Inmiddels is een uitgebreide  e-mail van de KNGU ontvangen waarin 25% korting op de contributie van het 2e kwartaal wordt aangeboden. Ook wordt gewezen (en eventueel geholpen) op de steunmaatregelen door de overheid voor sportclubs.  

Het bestuur bezint zich op de gevolgen van de maatregelen en bestudeert de mogelijkheden. Hoewel er sprake is van een overmacht situatie, zijn we aan het berekenen of een soelaas in de eigen contributie tot de mogelijkheden behoort. Ook denken we aan het openhouden van de NTO zaal tijdens de normale vakantiesluiting om zoveel mogelijk compensatie te bieden aan onze leden voor de gemiste sportieve uren. Wij zijn er nog niet uit.

We willen ook na deze Corona-crisis een (financieel) gezond NTO hebben en gaan, zodra dit mogelijk is, door met trainen en sporten. We vragen alvast begrip van jullie kant.

Namens het bestuur van NTO Maasland

Peter Kok

Voorzitter