• 13 juli 2020

Start nieuw seizoen 1 september

Aan de leden van NTO Maasland, ouders en verzorgers, docenten en assistenten.

Zoals beloofd weer wat nieuws  namens het bestuur.
De maatregelen van de overheid met betrekking tot Covid-19 hebben natuurlijk veel effect gehad op  ons allemaal.
Niet meer MOGEN trainen, wedstrijden die niet doorgaan, onzekerheid over de toekomst en ga zo maar door. Los van de vele discussies die nu plaatsvinden over het nut van alle maatregelen, hebben we wel te maken met het gegeven dat pas volgende week meer zekerheid gaat komen of we nu weer binnen mogen trainen. 

De mogelijkheid tot buiten trainen is door een aantal groepen zeer goed en met veel plezier opgepakt en heeft mede geleid tot levensechte en -grote reclame voor de turnsport in Maasland. Maar ook op socialmedia zijn diverse filmpjes wijd verspreid en gedeeld. Top om te horen en zien dat er naast veel sportiviteit ook veel creativiteit in onze club aanwezig is. Petje Af!

Afgelopen dinsdag 16-06-2020 heeft het bestuur op de bestuursvergadering na zorgvuldig afwegen van de mogelijkheden het volgende besloten:

  • We sluiten het seizoen af per 1-7 2020 en volgen daarmee  diverse andere turnverenigingen in de regio. We openen het nieuwe seizoen per 1-9-2020;
  • We stellen de zaal in deze vakantieperiode open voor reguliere trainingen/lessen; één en ander in onderling overleg met en afhankelijk van je docent; 
  • Voor dit gebruik van de zaal worden geen kosten/contributie in rekening gebracht;
  • Docenten/assistenten mogen de gegeven lessenuren declareren in deze vakantie periode.

 Trainers/docenten: Let op! Houdt je hierbij aan je normale uren die je gewend was; geef door aan de zaalcommissie dat je  gaat trainen.

Voorts willen we jullie laten weten dat de overheid een bedrag van € 4000  heeft toegezegd voor het gemis aan inkomsten, dekking van vaste kosten etc. Vooruitlopend op deze toezegging hebben we jullie over de maanden maart en april slechts de helft van de contributie in rekening gebracht. Over het algemeen werd deze actie goed gewaardeerd. Er waren zelfs mensen die aangaven bereid te zijn het volledige bedrag te  betalen. Ook waren er kritische noten van mensen die volledige teruggave van de contributie hadden verwacht. Kennelijk heeft de uitleg daarbij toch goed geholpen, want er zijn geen claims binnen gekomen.

Immers: de vaste lasten gaan gewoon door; verhuur van zaal aan derden is weggevallen en de contributie is dus gehalveerd. Daarmee rekening houdend heeft het bestuur één en ander weer onder de loep genomen en het volgende besloten:

  • 50% reductie op de contributie over mei en juni voor alle leden die NIET hebben kunnen/mogen trainen in de afgelopen periode a.g.v. de coronacrisis.
  • 100% contributie berekening aan alle leden die WEL hebben kunnen en mogen trainen in mei en juni.

Dat wordt wat huiswerk voor de ledenadministratie, maar Annet wil dit graag doen. Zo hopen we en denken we een zo eerlijk mogelijke compensatie te hebben geboden. 
Rest mij om jullie namens het bestuur een coronavrije zomer toe te wensen met veel plezier en mogelijke creatiever invullingen voor je vakantie.

Graag tot 1 september en dan gaan we er weer voor!