• 29 augustus 2020

Sportakkoord

Het nieuwe seizoen van 2020/2021 staat voor de deur. Hopelijk zonder ingrijpende beperkingen wegens Corona. Een ieder heeft op zijn of haar eigen wijze de afgelopen 6 maanden doorlopen; aanvankelijk zonder de mogelijkheid om te trainen, maar vanaf 1 juli mochten we weer aan de bak, maar toen was het seizoen voorbij. De buitentrainingen en de openstelling van de zaal tijdens de vakantie bleken voor veel leden een  goede uitkomst. Er is veel getraind en les gegeven. Mijn complimenten voor dat.

In diezelfde periode van de lock-down is er op de achtergrond hard en veel gewerkt door ondergetekende aan het tot stand komen van het Sportakkoord Midden Delfland. Een samenwerking tussen maar liefst 35 (sport)organisaties in Midden Delfland met als doel samenwerking op sportief, bestuurlijk en organisatorisch niveau. Hoe kunnen we elkaar leren kennen en helpen? Hoe kunnen we elkaar vinden en ervaringen delen, materialen delen etc. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er voor de jeugd en ouderen steeds een goed aanbod is voor sport en hoe kunnen we de bewoners van Midden Delfland (meer) aan het bewegen krijgen en hun wensen leren kennen?

Dit alles is in april t/m juli uitgewerkt en heeft geleid tot een document dat ik bijsluit en wat mede met behulp van onze Ronja tot stand is gekomen. Het raamwerk is klaar en nu moeten we als NTO ook kijken naar welke onderdelen wij willen ondersteunen of aan bijdragen of misschien zelfs wel de leiding in te nemen. Dit is te vinden in het actieplan dat ik ook bijvoeg aan deze mail.

Mijn vraag aan jullie is om de stukken te lezen en  aan mij kenbaar te maken wat JIJ vindt waar NTO aan zou kunnen /moeten bijdragen. Je kunt dat doen door een en ander in te vullen op de diverse onderdelen in het actieplan. Stuur het via de mail weer naar mij toe of gooi het in de voorzittersbak in de bestuurskamer.  We moeten voor 2 september een en ander ingevuld terugsturen, waarna eind september dit akkoord officieel wordt ondertekend door alle participanten.

Ik realiseer mij volkomen dat het kort dag is en dat ik wellicht veel van jullie vraag. Tegelijkertijd wil ik niets beginnen zonder onze achterban te hebben geraadpleegd, hetgeen nu pas kan na de vakantieperiode.

Zelf opteer ik als voorzitter om in de stuurgroep plaats te nemen en erop toe te zien dat dit akkoord niet zomaar weer een papieren tijger gaat worden. Persoonlijk denk ik dat we als NTO veel in onze mars hebben en op diverse onderdelen onze support kunnen bieden.

Doe je mee?

Van diverse assistenten heb ik geen e-mail adres, dus doe ik een beroep op de docenten om één en ander te delen met jullie assistenten. 

Ik wens jullie alvast een fantastisch seizoen toe en dank je alvast voor je medewerking.