• 4 november 2020

NTO Sluit tijdelijk de deuren || UPDATE 10 NOV||

Beste leden, ouders en verzorgers, docenten en assistenten van NTO Maasland.

De  nieuwe maatregelen van de overheid om het Covid-19 virus tegen te gaan/te bestrijden, liegen we weer niet om. Beperking van de persoonlijke vrijheden, samenkomsten en noem maar op. In de wirwar van maatregelen, die elkaar soms tegenspreken en soms ook voor alternatieve uitleg vatbaar zijn, worden we nu weer geconfronteerd met het verbod op individuele trainingen en samenkomst van meer dan twee personen (als ik het goed heb begrepen zowel binnen als buiten. Om die reden en om alle discussies uit te sluiten, heeft het bestuur besloten om met ingang van 4 november 2020 alle sportieve activiteiten in de NTO zaal te staken. Net als de horeca gaan we in lock down totdat betere tijden zich aandienen.

Ik heb steeds de hoop gehad dat we de draad weer zouden kunnen oppakken, maar de realiteit is anders. Namens het bestuur, reken ik op jullie begrip en wens ik je allemaal veel gezondheid toe in deze onzekere tijden. 

Peter Kok

Voorzitter.

————————————————————————————————————-

Dit bericht is 3 november gemaakt na de bekendmaking van de nieuwe Coronamaatregelen. Vanaf 4 november 2020 is het geplaatst op onze site. Reeds dezelfde avond van 3 november bleek dat onze beslissing niet kon rekenen op het begrip van leden en docenten, waar we op hadden gehoopt en gerekend. Veel negatieve reacties zijn bij het secretariaat en bij de voorzitter binnen gekomen en  niet alleen van leden of ouders van leden.

Om die reden wil het bestuur proberen dit besluit, zij het nu wat meer uitgebreid, toe te lichten.

In het weekeinde voorafgaand aan de persconferentie werd het meer en meer duidelijk dat een docent mogelijk met Corona thuis in quarantaine zou moeten doorbrengen. Door gebrek aan een plaatsvervanger zijn leden tijdig geïnformeerd dat de lessen voorlopig komen te vervallen. Eén der docenten is verhuisd en heeft vorige week zijn laatste les gegeven. De plaatsvervanger geeft echter aan dat de meeste leden in zijn groep te kennen hebben gegeven voorlopig te stoppen i.v.m. mogelijk gevaar op besmetting. De dinsdagochtendgroep met oudere dames is om dezelfde reden ook gestopt op eigen verzoek.

Met de nieuwe maatregelen mogen geen lessen meer worden gegeven aan personen boven de 17 jaar en mogen er geen groepslessen meer worden gegeven. Dit houdt in dat de lessen voor BBB, pilates, ouder- en kindgym, dames conditie, jazz fit, dames sportief 55+ en dames- en herenconditie komen te vervallen, evenals turnen dames en heren boven 17 jaar.

Dit zou betekenen dat voor de jeugd onder de 17 jaar de lessen gewoon door zouden kunnen gaan, aangezien deze lessen volgens de omschrijving van de KNGU “in de meeste gevallen zouden vallen onder de noemer van individuele lessen”. De situatie bij NTO lijkt zodanig dat deze omschrijving zeer arbitrair is en dat we nauwelijks van individuele lessen kunnen spreken binnen NTO. We zouden naar de mening van het bestuur best wel eens moeite kunnen hebben om de individualiteit van de lessen aan te tonen.

Voorts mag de groep onder de 13 jaar na de les wel bij elkaar komen/blijven en de andere groep (boven de 13 jaar) moet meteen na de les naar huis en er mogen buiten niet meer dan 2 personen samenkomen/blijven. Ook moeten sporters van 13-18 jaar bij binnenkomst een mondkapje dragen, die alleen tijdens het sporten af gedaan mag worden en de 1,5 meter moet in acht worden gehouden. Bij de kinderen onder de 13 jaar hoeft dit dan weer niet, alhoewel wordt aanbevolen wél de 1,5 meter onderling aan te houden (t.o.v. de docent). (Gegevens van de KNGU).

Met dit soort adviezen en interpretaties worden we nu geconfronteerd. Wat het bestuur betreft is er een oncontroleerbare en vooral onbegrijpelijke situatie ontstaan, waarmee een grote ongelijkheid onder de leden wordt veroorzaakt en waarmee bovendien de kans op onderlinge besmetting absoluut niet wordt weggenomen. Voeg daaraan toe dat inmiddels ook berichtgeving de ronde doet, waarbij in de groep jongeren tot 17 jaar ook steeds meer besmettingen worden geconstateerd. Dan is de chaos compleet en moet je als bestuur een beslissing nemen. Niks doen en de boel zo laten is het makkelijkste. Dan moet je wel hopen dat er niets gebeurt. Maar…, als er wel iets gebeurt en besmetting plaatsvindt, dan hebben we de “poppen echt aan het dansen” en stromen de klachten binnen dat het bestuur onverantwoordelijk is geweest door niets te doen.

Doe je, zoals gisteren is aangekondigd, wel iets waarvan je weet dat niet iedereen dat leuk zal vinden, dan weet je dat je eveneens een storm aan reacties over je heen kan krijgen, ondanks dat er duidelijk een beroep op begrip is gedaan. Het doet pijn te zien dat er dan toch weinig begrip blijkt te zijn voor de maatregel om de zaal van NTO tijdelijk voor iedereen te  sluiten. 

Waarom voor iedereen?

In de eerste plaats veiligheid. Als bestuur zijn we verantwoordelijk om een veilig sportklimaat voor leden en docenten en bezoekers in de zaal te garanderen. Deze garantie kunnen we nu absoluut niet geven.

In de tweede plaats, maar zeker niet minder belangrijk: gedeelde smart is halve smart, of,  gelijke monniken, gelijke kappen of welke uitdrukking dan ook. De sluiting geldt voor iedereen en er worden geen uitzonderingen gemaakt. Ieder lid, oud en jong, assistent en docent dragen dezelfde “last”. Dat voorkomt mogelijk scheve gezichten.

Tenslotte: de beslissing is zeker niet lichtzinnig genomen, maar het is en blijft een beslissing. Dat betekent dat die niet voor interpretatie vatbaar is en/of onderwerp voor verdere discussie. Het gaat om uw veiligheid en gezondheid. Niets meer en niets minder. Achteraf zal pas blijken of de beslissing goed heeft uitgepakt. Wij nemen als volledig bestuur onze verantwoordelijkheid en zullen ook naar de toekomst toe over onze acties verantwoording afleggen. 

Vooralsnog zijn alle activiteiten gestaakt tot en met dinsdag 17 november. Laten we met zijn allen hopen dat na deze datum de omstandigheden ten gunste zijn gekeerd en het normale leven weer kan terugkeren.

Joke Kok-Nieman          Secretaris

Hans Bruggeman          Penningmeester

Annet Nieuwenhuijzen Ledenadministratie

Gino Sarris                   Technische leiding

Peter Kok                     Voorzitter