• 5 mei 2020

Corona Update

Aan de leden , ouders en verzorgers van NTO Maasland

Ik hoop van ganser harte dat jullie allemaal gezond zijn en gedurende de afgelopen periode van de lock-down toch bezig zijn geweest met sport, al is het maar een beetje. Het lijkt erop dat de crisis van de Corona-besmetting gaat afnemen. Er komen geleidelijk versoepelende maatregelen. Scholen gaan deels weer beginnen en sporten wordt, met in achtneming van restricties, weer mogelijk.

De jeugd onder de dertien jaar mag onder begeleiding buiten trainen! Om dat mogelijk te maken hebben we toestemming gevraagd en gekregen om op het grasveldje tussen NTO Maasland en De Schietvereniging Maasland met matjes en valmatten te trainen. Nu nog maar wachten op weer mooi weer.

Voorts hebben we warme en positieve reacties van diverse ouders en leden ontvangen over onze maatregel de contributie voor maart en april te halveren. Sommigen hebben aangegeven dat dat echt niet nodig was en dat we het geld moesten behouden. Zoals gezegd, zeer warme reacties. 

Onze ledenadministratie en de penningmeester hebben in de systemen van de KNGU, waarmee onze contributie wordt berekend en gefactureerd, het zo geregeld dat de korting op iedereen van toepassing is. Er is dus niet gekozen voor een individuele facturering, daar dit zeer bewerkelijk is. Dat betekent dat als je geen korting wilde, je deze toch hebt gekregen. 

Hoe de komende periode eruit gaat zien, laat zich raden. We proberen de docenten te stimuleren om vindingrijk te zijn en wegen te vinden waarop, binnen hun discipline, buiten gesport kan worden. Ons advies is dan ook om je docent te vragen naar de mogelijkheden en wellicht heb je zelf ook nog een briljant idee. Juist in deze periode van verplichte onderdrukking van sociale contacten blijkt de inventiviteit van de mens, maar ook het gevoel van saamhorigheid ineens weer aan belang te winnen. En als dat onder de streep de uitkomst is van het Corona- vraagstuk, dan vind ik dat een super resultaat!

Als bestuur zijn we trots op jullie als lid, ouder en of verzorger en docent/assistent.

Blijf gezond en hopelijk snel tot ziens

Peter Kok

Voorzitter.