• 19 november 2020

Corona update | Goed nieuws

Beste leden, ouders en verzorgers, docenten en assistenten van NTO Maasland.

Het bestuur is verheugd om aan alle leden te kunnen mededelen dat vanaf morgen, donderdag 19 november, de lessen weer kunnen worden hervat!

Dat betekent dat kinderen t/m 17 jaar normaal de lessen kunnen gaan volgen. Wel met nog steeds de al geldende regels om niet de kleedkamers te gebruiken en na de les direct naar huis te gaan, dus niet in groepjes nog in de zaal of buiten te blijven staan. Ook geldt nog steeds, ben je verkouden of je hebt andere griepachtige klachten, blijf dan thuis, dit geld ook voor kinderen!

Indien de docent aangeeft de lessen (nog) niet te willen of kunnen hervatten zal dit vanuit de docent aan de leden gecommuniceerd worden.

 • Leden vanaf 18 jaar mogen alleen trainen in groepjes van 4 en op 1,5 meter afstand 
 • Kantine blijft gesloten, alleen beschikbaar voor het pakken van een coolpack. 
 • Kleedkamers blijven gesloten: 
  • Leden dienen aangekleed in de zaal te komen. 
  • Het schoeisel verbod in de zaal zal op dit moment niet gelden. Schoenen mogen in de zaal verwisseld worden. Let op: Graag wel goed voeten vegen & aan de kant blijven, direct op de bank plaatsnemen zodat je niet de volledige zaal vies loopt. 
  • De docent zal aangeven wat te doen met de buiten schoenen, jassen & eventuele overkleding. 
 • Wij hanteren de voorgeschreven regels van de KNGU. Wanneer hier een update van komt zullen we jullie op de hoogte brengen via de website.  
 • Kinderen moeten zo veel mogelijk zelfstandig naar de zaal komen. Is dat niet mogelijk? Graag buiten wachten tot de kinderen naar buiten komen en houd ook buiten netjes 1,5 m afstand van de andere wachtende ouders. 
 • We willen de 17+ leden vragen zichzelf in te schrijven bij binnenkomst. Hiermee verklaar je klachtenvrij te zijn.  

Wij als bestuur zijn blij dat het weer mogelijk is, maar blijven bezorgd. Laten we op elkaar letten en zorgen dat iedereen veilig kan sporten.

Met vriendelijke groet,

Joke Kok-Nieman                    Secretaris

Hans Bruggeman                    Penningmeester

Annet Nieuwenhuizen           Ledenadministratie

Gino Sarris                              Technische begeleiding

Peter Kok                                Voorzitter