• 12 april 2021

Bericht van het bestuur

NTO maakt voor haar ledenadministratie gebruik van het zgn. Digimembers systeem van de KNGU. Sinds jaar en dag stelt ons dat in staat leden toe te voegen, in te voeren en in de wacht te zetten. Tevens wordt tweemaandelijks de contributie geïnd, tegelijk met de bondscontributie.

In november 2020 werd het bestuur geïnformeerd dat dit systeem niet meer gaat worden ondersteund. Aanvankelijk zou Digimembers per 1 april 2021 uit de lucht gaan. Sinds deze aankondiging heeft het bestuur gezocht naar alternatieven. Uit een tweetal opties is gekozen voor het KNGU systeem Club Assistent, waarvan we een uitgebreid pakket hebben gekozen, dat naast de contributie en ledenadministratie ook een aantal digitale snufjes biedt voor de leden.

Te zijner tijd zullen we daar zeker op terug komen en u informeren. Wat nu belangrijk is om te weten, is dat het nieuwe Club Assistent systeem voor NTO met ingang van 1 mei in gebruik zal worden genomen. Dat betekent dat u nog eenmaal via het oude Digimembers systeem aan het einde van april belast zult worden voor de tweemaandelijkse contributie (maart en april). Daarna zal de inning van de contributie maandelijks plaatsvinden, natuurlijk met aangepaste bedragen, voor het eerst eind mei 2021 en voor het eerst via Club Assistent.

In principe zult u weinig merken van deze wijziging. Echter achter de schermen heeft Annet Nieuwenhuijzen de afgelopen 4 maanden hard gewerkt om deze conversie voor elkaar te krijgen en heeft veel moeten leren om alles in goede banen te kunnen leiden. We rekenen op een rimpelloze overgang, maar realiseren ons ter degen dat er ook iets fout kan gaan. Wij vragen dan om uw begrip en geduld, zodat we alles kunnen oplossen.

Namens het bestuur van NTO Maasland

Peter Kok

Voorzitter