• 20 februari 2022

Bericht van de (aftredend) voorzitter

Ik wil mijn dank en waardering uitspreken aan iedereen die in de afgelopen twee jaar ondanks alles is doorgegaan, wanneer het mocht, zelf ziek is geworden of positief getest. Samen hebben we mogelijk gemaakt dat NTO er nog steeds is en veerkracht heeft getoond. Dat laatste is wel eens moeilijk geweest en we zijn nog niet aan het einde van de tunnel, maar zien wel licht.

Als ik naar mezelf kijk, dan ben ik enorm blij met de terugkeer van relatieve vrijheid, in een restaurant weer zonder controle te mogen gaan eten en af en toe in mijn stamkroeg een biertje mag gaan drinken. De afgelopen twee jaar hebben hun sporen wel getrokken. Zo is het docentenbestand best wel uitgedund, zijn vervangers niet meer voorhanden en waart nu nog het virus rond.

Dit alles heeft steeds uitval van lessen tot gevolg. Deze lessen kunnen niet worden gecompenseerd, noch zijn, zoals gezegd, op korte termijn vervangers voor handen. Een financiële tegemoetkoming als doekje voor het bloeden op de decembercontributie; meer zat er niet in. Overwegend kregen we fijne reacties, maar toch ook negatieve, die je diep raken.

Met de lente in aankomst en nieuwe wedstrijden op de agenda hoop ik dat we een fijne tijd tegemoet gaan, waarin zaken weer een beetje als vanouds gaan lopen. Als we met zijn allen blijven nadenken en in voorkomende gevallen van verkoudheid of griep gepaste verantwoordelijkheid nemen, dan voorzie ik een toekomst voor NTO waarin SAMEN en PLEZIER in de sport weer de verbindende factoren zijn die onze club al zo lang bijeen hebben gehouden.

Dat brengt mij ook op de komende Algemene Leden Vergadering, zaterdag 26 maart a.s. Dit jaarlijks terugkomend ritueel (statutair verplicht) is DE gelegenheid voor u als leden zich uit te spreken over het gevoerde beleid door het bestuur. Uw mening telt, aangezien de leden in principe het bestuur kiezen om de zaken voor de vereniging te regelen. Deze ALV staat in een bijzonder daglicht, omdat ditzelfde bestuur ook onder druk is komen te staan. Met een nog niet ingevulde vacature voor Penningmeester én Voorzitter én de recent vrijgevallen functie van turn-technische leiding, stevent NTO af op een periode van verzwakt bestuur. Dat doet zeer als je bedenkt dat we in de afgelopen 8 jaren keihard gewerkt hebben aan structuur, innovatie en vooruitgang. 

Op dit moment hebben we zo’n 300 leden, met daarbij ook nog eens een groot aantal ouders of verzorgers. Dan moet het toch mogelijk zijn dat er iemand in deze groep is, die een stukje verantwoordelijk wil nemen en een van deze vacante functies wil overnemen? De zware tijden zijn achter de rug en we willen graag mensen inwerken in deze functies om de zaken soepel over te dragen. Het is niet moeilijk, kost wel een beetje tijd, maar geeft vooral veel voldoening om sport mogelijk te maken voor zovelen.

Ik doe nogmaals een beroep op u. Kom naar de ALV en meld je aan voor een bestuursfunctie. Je mag je ook melden in de komende weken voor de vergadering bij de secretaris of voorzitter.

Peter Kok

(Aftredend) Voorzitter NTO Maasland