• 23 april 2018

BELANGRIJK: Datum ALV verplaatst!

De Algemene Ledenvergadering (ALV), die gepland stond op 23 april, is verplaatst naar 07 mei.

Hieronder kunt u de agenda voor de Algemene Ledenvergadering terugvinden:

 

Algemene Ledenvergadering NTO 

07-05-2018 

Aanvang: 20.00 uur (kantine NTO) 

 

1. Opening door de voorzitter, de heer Peter Kok 

2. Notulen ALV 22 mei 2017 

3. Jaarverslag met toelichting door penningmeester

4. Goedkeuring financiële verantwoording onder voorbehoud akkoord van de Kascontrole Commissie

5. Bestuursverkiezing/vacatures 

6. Afschrijvingsplan 

7. Schoonmaakactie gebouw 

8. Jubilarissen 

10. Rondvraag