• 3 juni 2021

Algemene leden Vergadering

Aan alle leden van NTO Maasland.

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van NTO Maasland.

De ALV zal worden gehouden op zaterdag 26 juni aanstaande in de grote zaal van De Singelhof aan de Hofsingel te Maasland om 15.00 uur.

Het is van belang dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn bij deze vergadering. In deze vergadering moeten zowel het jaarverslag 2019 én het jaarverslag 2020 goedgekeurd worden, omdat vorig jaar geen ALV kon worden gehouden wegens de corona-perikelen.

De vergadering is tevens belangrijk in verband met bestuursverkiezingen. Omdat er vorig jaar geen ALV heeft kunnen plaatsvinden hebben de aftredende bestuursleden besloten door te gaan. Dit moet officieel nog worden bekrachtigd door de ALV.

Volgens het zittingsrooster zijn er nu 4 bestuursleden die dit jaar mogen aftreden of zich nog beschikbaar stellen voor een nieuwe periode.

Als iemand interesse heeft in een bestuursfunctie of weet u wellicht iemand voor een functie, dan kunt u zich aanmelden via 

secretariaat@ntomaasland.nl. Dit kan tot uiterlijk 48 uur voor de vergadering.

Graag zien wij u op zaterdag 26 juni aanstaande, de koffie staat voor u klaar!

Met vriendelijke groet,

Joke Kok
Secretaris NTO Maasland

Een dringend verzoek om uw deelname aan de vergadering te melden via:  secretariaat@ntomaasland.nl.