• 4 mei 2019

Agenda ALV 13 Mei

1. Opening door de voorzitter, de heer Peter Kok 

2. Notulen ALV 07 mei 2018 

3. Jaarverslag met toelichting door penningmeester 

4. Goedkeuring financiële verantwoording onder voorbehoud akkoord van de Kascontrole Commissie 

5. Bestuursverkiezing/vacatures 

6. Schoonmaak/onderhoud gebouw 

7. Jubilarissen 

8. Rondvraag 

9. Eindwoord