• 27 juni 2018

2017-2018 Wat een seizoen en wat een jaar!

Toen ik in 2014 voorzitter werd van NTO wist ik weinig tot niets van turnen af en van alles wat daarbij hoort. Toch gaven de leden mij het vertrouwen om als voorzitter de club te “leiden”, samen met de andere bestuursleden.

En dan kijk ik even terug op deze periode en zie ik dat we flinke stappen gemaakt hebben naar een goed draaiende verenigingsorganisatie, goed functionerende commissies, goed beheer van materialen en natuurlijk niet te vergeten een  gebouw waar het weer aangenaam vertoeven is als je wilt sporten, turnen, Rhönraden , dansen, free runnen etc.  Dan zie ik ook dat mensen het weer naar hun zin hebben en dat er ook hard getraind wordt om goede resultaten te bereiken in de sport.

En dan zie ik ook dat deze resultaten er zijn!. Vorige keer schreef ik al over de prima prestaties van diverse turnsters en turners. Nu mogen we ook met enorme trots onze dames en heer Rhönraders toevoegen in de eregalerij: diverse medailles ( 1e, 2een 3e plaatsen op de Nederlandse Kampioenschappen) Dat is niet niks en dat geeft aan dat – ondanks diverse tegenslagen in het korte verleden-, de inzet, doorzettingsvermogen en harde training en begeleiding de ingrediënten zijn die leiden tot succes. Hoofd omhoog en met trots en respectlaten zien wat je waard bent.

En daarmee is NTO weer op de kaart gezet.

Dit soort zaken doet mij beseffen dat NTO bruist van energie en dat het alle moeite waard is om door te gaan als voorzitter van deze mooie club. Maar voorzitten kan alleen maar als je de steun hebt van de rest van de bestuursleden:

  • Annet, die de ledenadministratie verzorgt;
  • Hans, onze nieuwe penningmeester;
  • Gino, die de technische aspecten m.b.t. turnen voor zijn rekening neemt
  • Joke, die het secretariaat verzorgt en de contacten met clubs en KNGU onderhoudt
  • Anneke, die het bestuur met raad en daad bijstaat.

Wij staan voor jullie klaar het komende seizoen.

in de week van 9 juli zijn de laatste lessen van dit seizoen,
Wij wensen jullie een fijne vakantie en rust lekker even uit!

Voorzitter: Peter Kok